De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 19 november 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Wilco Veldkamp.
Koster: Hilligje Stegeman.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 9: 1, 4 en 5 “Met heel mijn hart zing ik uw eer” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 608: 1 en 2 “De steppe zal bloeien” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheüs 25: 31 - 46 (uit de NBV21) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 748: 1 en 5 “Het duurt niet lang meer tot de tijd” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 67: 1, 4 en 5 “Kroon Hem met koningskroon” (Hofstadbundel) - Lied van de maand november

Bevestiging van ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zuster en broeder bevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 270: 1 en 2 “Ga nu heen in vrede” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. L. de Bie.
-- Fam. F. Berkhof - Donk.

Voedselbank.
De voedselbank wil graag in de maand november thee ontvangen. Dit kan dan worden gegeven aan de cliënten van de voedselbank. De mand in de hal kan weer gevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Sinter-Kerstmarkt 2023.
Het is bijna weer zover: op vrijdag 17 en zaterdag 18 november is er weer de Sinter-Kerstmarkt in De Hofstad. De hele kerk wordt omgetoverd in een sfeervolle zaal met duizenden tweedehands goederen voor Sinterklaas en Kerst. Dit jaar zijn er meer goederen, is er meer loopruimte, zijn er meer kassa's, is er meer gratis koffie/thee en dus meer blijde gezichten.
Natuurlijk worden er op het plein voor de kerk die overheerlijke "Hofstad oliebollen" gebakken.
Het worden weer super gezellige dagen!
Dit alles kan natuurlijk niet zonder de hulp van tientallen enthousiaste vrijwilligers.
Wilt u ook helpen? Bel of mail even naar Gert Buitenhuis: 06-25161632 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zegt het voort, zegt het voort.

Bevestiging ambtsdragers.
In de morgendienst van 19 november zullen Gert Buitenhuis en Alice Logtenberg bevestigd
worden in het ambt van diaken.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ De Kap zoekt vrijwillig coördinator Palliatieve Terminale Zorg (reageren voor 25 november).
+++ Platform Kerk & Kunst - Inspiratiedag (25 november).
+++ Concert Sweelinck Kamerkoor in Epe "Advent en Kerst" (2 december).
+++ Kerstconcert Wilhelminakerk (13 december).
+++ Veilige kerk.
+++ Ontmoeten op de Veluwe.