De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Kerstavondviering op zondag 24 december 2023 om 19.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen.
Muzikale medewerking: Reik Heusinkveld.
Koster: Hilligje Stegeman.


Zingen voor de dienst:

Zingen: Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 “Nu daagt het in het oosten” (NLB)
Zingen: Lied 440: 1 en 4 “Ga, stillen in den lande” (NLB)

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 477: 1, 4 en 5 “Komt allen tezamen” (NLB)

Bemoediging en groet

De 4 Adventskaarsen worden aangestoken (door de ouderling van dienst)

Zingen: Lied 101: 1, 3 en 5 “Uit het duister komen wij” (Hofstadbundel) - lied van de maand december

Gebed

We luisteren naar een Kerstverhaal

Zingen: Lied 483: 1, 2 en 3 “Stille nacht, heilige nacht” (NLB)

We lezen uit de Bijbel: Lucas 2: 1 - 20 (uit de Bijbel in Gewone Taal) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 486: 1, 2 en 4 “Midden in de winternacht” (NLB)

Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 “Eer zij God in onze dagen” (NLB)

Overdenking

Stilte

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 481: 1, 2 en 3 “Hoor, de engelen zingen de eer” (NLB)

Zingen: Lied 474: 1, 2, 3, 4 en 5 “Loof God, gij christenen, maak Hem groot”(NLB)

Gebeden

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 101 “Ere zij God” (Evangelische Liedbundel)

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe!


Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers.


Vier Kerst mee in De Hofstad!
Op maandag 25 december is er de Kerstviering die om 10.00 uur begint. Aan deze viering werkt het gelegenheidskoor van De Hofstad mee. Het belooft een bijzondere viering te worden. Na afloop is er koffie met iets lekkers. Iedereen van harte welkom!