De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 31 december 2023, Oudejaarsdag, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Marc Woning.
Koster: Gert Buitenhuis.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 90: 1 en 8 “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 101: 1, 4 en 5 en het refrein “Uit het duister komen wij” (Hofstadbundel) - Lied van de maand december

Gebed

Schriftlezing: Psalm 71: 1 - 6 (uit de NBV21) door Reyn de Niet

Zingen: Psalm 71: 5, 6 en 7 “Het was voor velen tot een teken” (NLB)

Schriftlezing: Psalm 71: 14 - 19 (uit de NBV21)

Zingen: Psalm 71: 12, 13 en 14 “Gij die mij onheil en veel noden” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 2: 25 - 38 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen (staande): Lied 340b “Ik geloof in God de Vader” (NLB)

Aandacht voor het stoppen van de Kerkradio Apeldoorn

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. S. van der Wijk.
-- Fam. G. Dooijeweerd.

Voedselbank.
De Voedselbank vraagt voor de maand december: pasta.
Het is altijd verrassend hoeveel verschillende soorten pasta erin de mand in de hal van de kerk liggen.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Nieuwjaarsdienst op zondag 7 januari 2024.
Zondag 7 januari 2024 is de eerste eredienst in het nieuwe jaar.
Dit is de zgn. nieuwjaarsdienst, die om 10.30 uur begint.
Vanaf 9.45 uur is iedereen van harte uitgenodigd in de hal van de kerk om nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen onder het genot van een kop koffie/thee met een Nieuwjaars lekkernij.
Aansluitend (rond 10.20-10.25 uur) wordt iedereen verzocht om in stilte naar de kerkzaal te gaan, waar om 10.30 uur de eredienst begint.
Ds. Cees Huisman uit Apeldoorn zal onze voorganger zijn.
Het koffiedrinken na afloop van de dienst komt op deze zondag dus te vervallen.


Actie Kerkbalans 2024 komt eraan.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Vanaf 13 januari tot en 27 januari 2024 vindt de Actie Kerkbalans 2024 plaats. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 
In deze periode ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen van kerkdiensten en het uitzenden van kerkdiensten via kerk-tv en kerkradio, het eetproject enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad,
Jan Beeuwkes.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ De Joodse ziel Studie- en ontmoetingsdag op de Veluwe (20 januari).