De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor dienst op zondag 28 januari 2024, afsluiting Week van Gebed, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Organist: Bert Riphagen
Koster: Jan BeeuwkesOrgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 138: 1 en 2 “U loof ik, Heer, met hart en ziel” (NLB)

Bemoediging en groet

Voorg.: Laten we de drie-ene God aanroepen:
            God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Allen:  Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorg.: Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Allen:   Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorg.: Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Allen:   Wij komen samen om U te aanbidden.

Voorg.: De genade van onze Heer Jezus Christus
            en de liefde van God
            en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Allen:   En ook met u.

Zingen: Lied 518: 4 en 5 “Hoe liefelijk is uw gelaat” (NLB) - lied van de maand januari

Inleiding op het thema van de Week van Gebed voor de eenheid: “Heb God lief en je naaste als jezelf” (Lucas 10: 27).

Gebed om ontferming en schuldbelijdenis

Voorg.: Wij komen nu voor God om onze zonden te belijden: Door geluk te zoeken zonder God en het gebod om lief te hebben te negeren, hebben we ons van God en onze naaste afgekeerd. Ons egoïsme en ons verlangen naar bezit en controle scheiden ons van God.

Stilte

Allen: Genadige God, vergeef en genees ons.

Voorg.: Als we overtuigingen aannemen die de menselijkheid van anderen ontkennen, bouwen we muren van verdeeldheid, zaaien we het zaad van haat en geweld en verlaten we de opdracht van de Heer om elkaar lief te hebben.

Stilte

Allen: Genadige God, vergeef en genees ons.

Voorg.: We hebben onze harten verhard en onszelf misleid. Door ons gebrek aan mededogen herkennen we Jezus niet meer in hen die anders zijn dan wij.

Stilte

Allen: Genadige God, vergeef en genees ons.

Voorg.: We slagen er niet in ons hart en onze geest te openen voor Uw oneindige en onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Door ons af te sluiten voor deze liefde wordt de wereld verduisterd door egoïsme, geweld, onverschilligheid en zinloosheid.

Stilte

Allen: Genadige God, vergeef en genees ons.

Voorg.: God, Vader van onze Heer Jezus Christus, toen de tijd vervuld was, hebt U Uw Zoon gezonden om de schepping te verlossen; wij vragen U om ons genadig te zijn, om ons onze zonden te vergeven en ons te vernieuwen door de Heilige Geest.

Allen: Eer aan God, die we prijzen met één stem

Zingen: Lied 405: 1, 3 en 4 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 838: 1 en 2 “O grote God die liefde zijt” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

We beantwoorden de verschillende voorbeden door met elkaar te bidden:
Allen: Vervul ons met Uw liefde! Maak ons één in U.

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 912: 1, 2, 5 en 6 “Neem mijn leven, laat het, Heer” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. H. Wagenaar
-- Mevr. B. Braad

Voedselbank.
De voedselbank ontvangt in de maand januari graag pakken rijst.
De mand in de hal van de kerk wil er graag meegevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Actie Kerkbalans 2024.
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Vanaf 13 januari tot en 27 januari 2024 vindt de Actie Kerkbalans 2024 plaats. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 
In deze periode ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen van kerkdiensten en het uitzenden van kerkdiensten via kerk-tv en kerkradio, het eetproject enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
Vanuit de Protestantse Gemeente Apeldoorn is een promotiefilmpje gemaakt, die u hieronder kunt bekijken.

http://www.dehofstadapeldoorn.nl/kerkbalans2024

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad,
Jan Beeuwkes.

Uitnodiging gemeente-ochtend in De Hofstad.
Op zaterdag 17 februari bent u harte uitgenodigd op de gemeente-ochtend in De Hofstad. Natuurlijk is de onderlinge ontmoeting hierbij belangrijk.
Wij willen u deze morgen informeren over de toekomst van de kerken van Apeldoorn.
Er zullen twee personen aanwezig zijn van de commissie toekomstverkenning van de PKN Apeldoorn. Zij zullen proberen al uw vragen te beantwoorden.
Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee, we beginnen om 10.00 uur.
Rond 12.00 uur zullen we met elkaar genieten van de lunch en rond 13.00 uur eindigt het programma.
I.v.m. de inkoop voor de lunch, willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Opgeven kan tot 11 februari via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook is er de mogelijkheid om u op te geven via de lijst in de hal van de kerk.
Zet de datum alvast in uw agenda en wees welkom.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Beëindiging activiteiten Kerkradio Apeldoorn.
+++ DMB dienst in de Grote Kerk (28 januari).
+++ ‘Opdat wij niet vergeten’.
+++ Grijs en groen - over generaties in de kerk (13 februari).