De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Wijkkas:
Het rekeningnummer van de wijkkas is: NL69.RABO.0393.409.376 te name van “PKN Wijkgem. De Hofstad”.


Radiocommissie:
Uw bijdrage ter bestrijding van de onkosten kunt u storten op rekening: NL43.INGB.0000.859.054 t.n.v. Penningmeester Radiocommissie.

Collectebonnen:
Collecte bonnen kunt u kopen / bestellen bij het kerkelijkbureau.
https://pkn-apeldoorn.nl/over-ons/collectebonnen-kopen

Diaconaat:
Uw gift t.b.v. het diaconaal werk kunt u storten op: NL48.RABO.0393.322.939 t.n.v. Wijkdiaconie Zuid te Apeldoorn.