De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Les Amis de Gambie

Les Amis de GambieDe Stichting Kringloopwinkel De Hofstad heeft het initiatief genomen om samen met wijkgemeente De Hofstad een project op te starten voor de Stichting Les Amis de Gambie. De Kringloopwinkel heeft in 2021 al een deelproject t.b.v. het kindertehuis van de Stichting in Gambia gesteund.
Op 10 oktober 2022 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Kringloopwinkel, de Diaconie en de ZWO-commissie. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk “jaarproject”.

Waarom doen we vanuit De Hofstad projecten?
We vinden het belangrijk om verder te kijken dan alleen onze eigen kerk, het is onze diaconale taak om te zien naar onze medemensen, dichtbij en ver weg. Ook op deze wijze geven we inhoud aan ons geloof. Daarnaast werken projecten verbindend in de gemeente door samen mee te doen aan de diverse geldwervingsactiviteiten.


Achtergrond.

Door armoede en ziekte hebben meer dan 66.000 kinderen in Gambia geen ouders of een veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.

De Stichting Les Amis de Gambie opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia. Daar zorgt men ervoor dat kansarme weeskinderen een toekomst krijgen en op kunnen groeien in een liefdevolle familie. Zo kunnen de kinderen zich veilig en met vertrouwen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Ook helpt men ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, met het weer contact durven maken met andere mensen en met het opbouwen van zelfvertrouwen. Leren lezen, schrijven en rekenen en uiteindelijk een vak leren is daar een onderdeel van. Daarnaast werkt Stichting Les Amis de Gambie aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet mogen gaan.


Doelen.

De Stichting heeft geld nodig voor meerdere doelen:

  • Aankoop van rijst.
  • Als gevolg van (o.a.) de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van rijst en andere basisproducten in de afgelopen maanden met maar liefst 35% tot 40% gestegen. Het kindertehuis van de Stichting gebruikt voor de kinderen en de medewerkers ongeveer 60 zakken rijst per jaar. Dit kost inclusief het transport € 2500,- per jaar.
  • School uniformen.
  • Schooluniformen zijn in Gambia verplicht. Zonder uniform krijgen kinderen geen onderwijs. Ook moet ieder kind over een sporttenue beschikken. Dit kost voor alle kinderen ongeveer € 2.800,-.
  • Begeleid wonen.
  • Steeds meer kinderen uit het kindertehuis worden volwassen. Zij hebben geen netwerk van familie die ze helpt om zelfstandig te worden. Voor deze jongeren wil de stichting graag een huisje huren voor 4 personen in de buurt van het kindertehuis, waar ze begeleid worden naar zelfstandigheid. De kosten voor huur, inrichting, voorzieningen en aanloopkosten voor medewerkers bedraagt €10.000,- voor een periode van 5 jaar.


Looptijd van het project is van januari 2023 - december 2023 (met mogelijke uitloop)
Het streefbedrag  is € 15.000,- (met als ondergrens € 10.000,-)
Het project heeft het ANBI keurmerk.


Organisatie en communicatie.

Er is een projectgroep geformeerd uit Kringloopwinkel, Diaconie en ZWO. Hiervoor hebben zich tenminste 6 mensen aangemeld. Rapportage over het project aan de kerkenraad vindt plaats via de diaconie.


Activiteiten en communicatie.

Om draagvlak te creëeren en het project bekendheid te geven binnen de gemeente zal de projectgroep op een aantal momenten informatie verstrekken over het project. Dit door middel van kopij in de Hofstad- en andere media, tijdens een dienst, tijdens een water- en broodmaaltijd, op een georganiseerde avond, door middel van flyers etc.

Om het bovenstaande bedrag te realiseren, zal de Kringloopwinkel geld ter beschikking stellen, maar daarnaast zullen er ook diverse geldwervingsacties binnen De Hofstad plaatsvinden. Hieronder staat een aantal mogelijkheden die tot nu toe de revue gepasseerd zijn.

  • Pannenkoeken restaurant • Oliebollen actie • Bloembollen actie • Verschillende momenten met maaltijden voor gemeenteleden • Creatieve activiteiten zoals bloemschikken voor de kerst of in het voorjaar • Een koor laten optreden (benefiet concert) • Een plantjes markt • Talenten veiling ...... klussen, schilderen, tuin netjes maken etc.... • Bestemming deel van de netto opbrengst kerstmarkt. • collecte bestemmen voor het project (bijvoorbeeld Kerstcollecte van het ouderen werk of de Kerstnachtdienst)

De projectgroep gaat onderzoeken of het mogelijk is om met een groepje mensen vanuit Apeldoorn naar Gambia te gaan om
ter plekke de handen uit de mouwen te steken ter ondersteuning van de Stichting, door bijvoorbeeld te schilderen, in te richten etc. Hiermee kan de directe betrokkenheid worden getoond bij het realiseren van de doelen van de Stichting.

Meer informatie: https://www.lesamisdegambie.com/welkom.html 
En via deze link gaat u direct naar de Nieuwsbrief van de Stichting.


Bedankbrief.

Het bestuur van de stichting "Les Amis de Gambie" bedankt de gemeenteleden van De Hofstad en de vrijwilligers van de Kringloopwinkel voor de inzet voor hun stichting. De bedankbrief is hier te lezen.