De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Diaconaat


Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Matheus 6, vers 3 en 4
Het is onze missie vanuit ons christelijk geloof en de liefde voor elkaar het diaconaat en de diaconale taken binnen de Hofstad optimaal vorm te geven.
Diaconaat betekent dat je zorg hebt voor mensen, dat je met mensen “meegaat”. Je helpt mensen die –vaak tijdelijk- materiële hulp nodig hebben. Het gaat om individuele hulpverlening en noodhulp, maar ook om samenlevingsopbouw. De diakenen van de Hofstad richten zich op mensen binnen de Hofstad, maar ook mensen uit Apeldoorn- Zuid. Verder worden wereldwijd projecten met een diaconaal aspect ondersteund.
Iedereen in Nederland kan de beschikking hebben over een salaris, een uitkering, een pensioen en toeslagen waarmee hij of zij de noodzakelijke dingen zoals huisvesting, energie, verzekeringen, belastingen, eten en drinken kan betalen. Het kan echter ook gebeuren dat mensen door bepaalde omstandigheden niet de noodzakelijke dingen kunt doen. Dit kunnen tijdelijke, financiële problemen zijn; een wasmachine die stuk gaat wat op dat moment net een te grote aanslag op het huishoudgeld is, het verliezen van een baan waardoor het inkomensplaatje zo verandert is dat er na het betalen van de vaste lasten niets meer overblijft voor de boodschappen, of door ziekte en scheiding, hetgeen je hele leven op de kop kan zetten.

Het is dan goed om te weten dat men dan een beroep kan doen op de diaken van de betreffende sectie (zie hiervoor de gemeentelijke informatiegids van de Hofstad).
Er kan dan samen gekeken worden hoe men verder geholpen kan worden. Dat hoeft niet altijd met geld of goederen. Soms kan het al genoeg zijn om een formulier in te vullen of door iemand te verwijzen naar het juiste adres of de juiste instantie.
Vaak is een luisterend oor een behoorlijke steun om mensen weer even verder te helpen en hun het gevoel te geven dat zij er niet alleen voor staan, maar dat er mensen zijn die met hen meeleven en proberen hen verder te helpen."

Veel mensen binnen de Hofstad en onze samenleving hebben te maken met beperkingen. Hiervoor is “Handje Hulp”. “Handje Hulp” biedt kleinschalige ondersteuning aan mensen die hulpbehoevend zijn. U kunt hier denken aan een boodschapje doen, kleine klusjes in en om het huis, vervoer naar een ziekenhuis of familie enz. enz.

Handje Hulp probeert altijd aan de behoefte van de hulpvrager te voldoen. Er is een klein team van vrijwilligers die graag voor u klaar staat. Mede met hulp van gemeenteleden kan dit werk mogelijk worden gemaakt.

Heeft u hulp nodig, laat het ons dan weten of mocht u iemand weten die hulp kan gebruiken dan horen wij dat ook graag.

En voelt u zich geroepen een bijdrage te leveren aan dit praktisch stukje gemeentewerk dan bent u van harte welkom!

Als u een beroep wilt doen op “Handje Hulp” kunt u zich telefonisch of via de mail aanmelden. Ook degen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren kunnen natuurlijk ook bellen of mailen!

Telefoon: 5417616
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat doet ZWO?

Water- en broodmaaltijden
Ieder jaar organiseert de ZWO tijdens de veertigdagentijd een aantal water- en broodmaaltijden. De maaltijden hebben een sober karakter. Er wordt tijdens de maaltijd gezongen, gebeden en er vindt een overdenking plaats. Er wordt stil gestaan bij het lijden in de wereld. Aan het einde van de maaltijd is er een collecte die bestemd is voor een project van Kerkinaktie. Het geld dat deze avond bespaard wordt aan luxe, kan op deze manier voor een goed doel worden ingezet.

Geldwerving
Een belangrijke taak van de ZWO commissie is het winnen van gelden voor verschillende doeleinden. Geld wordt ingezameld voor projecten van Kerkinaktie. De collectes voor specifieke doelen worden de zondag van tevoren aangekondigd. U kunt dan ook een folder voor in de kerk meenemen en thuis rustig doorlezen waar het geld voor is bestemd. Verder sparen we ieder jaar voor kinderen in de knel door middel van spaardoosjes die jaarlijks worden uitgereikt. Het is een project van Kerkinaktie waarbij projecten worden gesteund die bijdragen aan het creëren van betere leefomstandigheden van kinderen in minder ontwikkelde landen. Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Bewustwording
De ZWO wil gemeenteleden bewust maken van onze luxe en welvaart in vergelijking de mensen in andere werelddelen. Ook organiseert de ZWO regelmatig handtekeningenacties om schending van mensenrechten en andere misstanden onder de aandacht te brengen.

Project
We zijn op zoek naar een project met mensen die we nader willen leren kennen en die we willen ondersteunen door middel van diverse acties. Hier willen we de hele Hofstad bij betrekken. Doet u mee?


Wat is ZWO?

Zending:
Zending heeft altijd met woord en daad plaatsgevonden. Belangrijkste doel is de verbreiding van het evangelie. Zending verleent nu vooral financiële steun aan kerken en projecten op het gebied van gemeenteopbouw, medische werk, sociaal opbouwwerk, plattelandsontwikkeling, jeugdwerk, e.d. Tegenwoordig is zending dus steun geven aan partnerkerken op basis van samenwerking als gelijkwaardige partners.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconale werken zijn sinds de watersnoodramp van 1953 structureel georganiseerd. Oorspronkelijk richtte het werelddiaconaat zich vooral op hulp bij rampen en aan vluchtelingen. Tegenwoordig is er veel meer aandacht ontstaan voor sociale en sociaal-economische projecten. Bovendien geeft ze steun aan initiatieven van (kerkelijke) partners tot verandering van, voor de samenleving belemmerende, structuren van de samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking:
Overdragen van kennis en kapitaal is maar een onderdeel van ontwikkelingsamenwerking. Het gaat ook om politieke en economische structuren in rijke en arme landen te veranderen en om het overbruggen van tegenstellingen tussen die landen. Milieu, economie en vrede kunnen niet meer los worden gezien van gerechtigheid.