De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Iedereen in Nederland kan de beschikking hebben over een salaris, een uitkering, een pensioen en toeslagen waarmee hij of zij de noodzakelijke dingen zoals huisvesting, energie, verzekeringen, belastingen, eten en drinken kan betalen. Het kan echter ook gebeuren dat mensen door bepaalde omstandigheden niet de noodzakelijke dingen kunt doen. Dit kunnen tijdelijke, financiële problemen zijn; een wasmachine die stuk gaat wat op dat moment net een te grote aanslag op het huishoudgeld is, het verliezen van een baan waardoor het inkomensplaatje zo verandert is dat er na het betalen van de vaste lasten niets meer overblijft voor de boodschappen, of door ziekte en scheiding, hetgeen je hele leven op de kop kan zetten.

Het is dan goed om te weten dat men dan een beroep kan doen op de diaken van de betreffende sectie (zie hiervoor de gemeentelijke informatiegids van de Hofstad).
Er kan dan samen gekeken worden hoe men verder geholpen kan worden. Dat hoeft niet altijd met geld of goederen. Soms kan het al genoeg zijn om een formulier in te vullen of door iemand te verwijzen naar het juiste adres of de juiste instantie.
Vaak is een luisterend oor een behoorlijke steun om mensen weer even verder te helpen en hun het gevoel te geven dat zij er niet alleen voor staan, maar dat er mensen zijn die met hen meeleven en proberen hen verder te helpen."