De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Het is onze missie vanuit ons christelijk geloof en de liefde voor elkaar het diaconaat en de diaconale taken binnen de Hofstad optimaal vorm te geven.
Diaconaat betekent dat je zorg hebt voor mensen, dat je met mensen “meegaat”. Je helpt mensen die –vaak tijdelijk- materiële hulp nodig hebben. Het gaat om individuele hulpverlening en noodhulp, maar ook om samenlevingsopbouw. De diakenen van de Hofstad richten zich op mensen binnen de Hofstad, maar ook mensen uit Apeldoorn- Zuid. Verder worden wereldwijd projecten met een diaconaal aspect ondersteund.